Cafè i infusions

 

EROSKI INFUSIO POLIOL MENTA X27
EROSKI INFUSIO POLIOL MENTA X25 1241409 EROSKI. 0,54€

EROSKI INFUSIO POLIOL MENTA X25

EROSKI INFUSIO TILA X27
EROSKI INFUSIO TILA X25 1241408 EROSKI. 0,59€

EROSKI INFUSIO TILA X25

EROSKI TE CLASSIC X17
EROSKI TE CLASSIC X15 1241330 EROSKI. 0,60€

EROSKI TE CLASSIC X15

EROSKI INFUSIO DE CAMAMILLA X27
EROSKI INFUSIO DE CAMAMILLA X25 1241407 EROSKI. 0,49€

EROSKI INFUSIO DE CAMAMILLA X25

EROSKI INFUSIO CAMAMILLA/ANIS X25
EROSKI INFUSIO CAMAMILLA/ANIS X25 713829 EROSKI 0,97€

EROSKI INFUSIO CAMAMILLA/ANIS X25

NESCAFE CLASSIC X10200GR
NESCAFE CLASSIC X10200GR 4749 NESCAFE 1,02€

NESCAFE CLASSIC X10200GR

EROSKI TE VERMELL X20
EROSKI TE VERMELL X20 717866 EROSKI 1,10€

EROSKI TE VERMELL X20

EROSKI TE VERD X20
EROSKI TE VERD X20 717863 EROSKI 1,10€

EROSKI TE VERD X20

EROSKI INFUSIO RELAXANT X20
EROSKI INFUSIO RELAXANT X20 715534 EROSKI 1,10€

EROSKI INFUSIO RELAXANT X20

EROSKI INFUSIO DIGESTIVA X20 30GR
EROSKI INFUSIO DIGESTIVA X20 30GR 715531 EROSKI 1,10€

EROSKI INFUSIO DIGESTIVA X20 30GR

NESCAFE CAFE SOLUBLE DESCAFEINAT X10 200GR
NESCAFE CAFE SOLUBLE DESCAFEINAT X10 200GR 4752 NESCAFE 1,23€

NESCAFE CAFE SOLUBLE DESCAFEINAT X10 200GR

EROSKI B. CAFE MOLT NATURAL 250GR
EROSKI B. CAFE MOLT NATURAL 250GR 713796 EROSKI 1,50€

EROSKI B. CAFE MOLT NATURAL 250GR

EROSKI B. CAFE MOLT MESCLA 250GR
EROSKI B. CAFE MOLT MESCLA 250GR 713794 EROSKI 1,50€

EROSKI B. CAFE MOLT MESCLA 250GR

EROSKI CAFÉ MOLT DESCAFEINAT 250GR
EROSKI CAFÉ MOLT DESCAFEINAT 250GR 713792 EROSKI 1,65€

EROSKI CAFÉ MOLT DESCAFEINAT 250GR

BONKA CAFE MOLT MESCLA 250G
BONKA CAFE MOLT MESCLA 250G 4759 BONKA 1,75€
Unitat amb el descompte: 0,88€

BONKA CAFE MOLT MESCLA 250G

Descompte 50% en 2a unitatDescompte 50% Preu amb targeta clientDescompte 50%

BONKA CAFE MOLT NATURAL 250GR
BONKA CAFE MOLT NATURAL 250GR 4756 BONKA 1,75€
Unitat amb el descompte: 0,88€

BONKA CAFE MOLT NATURAL 250GR

Descompte 50% en 2a unitatDescompte 50% Preu amb targeta clientDescompte 50%

HORNIMANS CAMAMILLA/ANIS X25
HORNIMANS CAMAMILLA/ANIS X25 225225 HORNIMANS 1,69€

HORNIMANS CAMAMILLA/ANIS X25

HORNIMANS TILA X25
HORNIMANS TILA X25 225223 HORNIMANS 1,69€

HORNIMANS TILA X25

POMPADOUR POLIOL MENTA X20
POMPADOUR POLIOL MENTA X20 717030 POMPADOUR 2,22€

POMPADOUR POLIOL MENTA X20

POMPADOUR CAMAMILLA/ANIS X20
POMPADOUR CAMAMILLA/ANIS X20 715972 POMPADOUR 2,22€

POMPADOUR CAMAMILLA/ANIS X20

POMPADOUR CAMAMILLA X20
POMPADOUR CAMAMILLA X20 713825 POMPADOUR 2,22€

POMPADOUR CAMAMILLA X20

EROSKI CAFE SOLUBLE DESCAFEINAT 100GR
EROSKI CAFE SOLUBLE DESCAFEINAT 100GR 1170374 EROSKI. 1,85€

EROSKI CAFE SOLUBLE DESCAFEINAT 100GR

EROSKI CAFE SOLUBLE NATUR 100GR
EROSKI CAFE SOLUBLE NATUR 100GR 1170372 EROSKI. 1,95€

EROSKI CAFE SOLUBLE NATUR 100GR

EROSKI CAFE INTENS X10
EROSKI CAFE INTENS X10 838814 EROSKI 1,99€

EROSKI CAFE INTENS X10

Categories