Gules, navalles i altres

 

EROSKI ZAMBURIÑAS VIEIRA 115GR
EROSKI ZAMBURIÑAS VIEIRA 115GR 718579 EROSKI. 1,99€

EROSKI ZAMBURIÑAS VIEIRA 115GR

NAUTILUS DUO CRANC-GAMBETA 105GR
NAUTILUS DUO CRANC-GAMBETA 105GR 1161932 NAUTILUS 4,11€

NAUTILUS DUO CRANC-GAMBETA 105GR

CUCA NAVALLES 4/8 65GR
CUCA NAVALLES 4/8 65GR 436392 CUCA 4,55€

CUCA NAVALLES 4/8 65GR

NAUTILUS GAMBETES 100G
NAUTILUS GAMBETES 100G 53553 NAUTILUS 5,14€

NAUTILUS GAMBETES 100G

NAUTILUS CRANC 30% POTES 145GR
NAUTILUS CRANC 30% POTES 145GR 1203385 NAUTILUS 5,14€

NAUTILUS CRANC 30% POTES 145GR

NAUTILUS FOOD CRABE 100% 1/4
NAUTILUS FOOD CRABE 100% 1/4 778572 NAUTILUS 7,20€

NAUTILUS FOOD CRABE 100% 1/4

ESPINALER NAVALLES AL CORTE MARINERO 4/6
ESPINALER NAVALLES AL CORTE MARINERO 4/6 1321162 ESPINALER 4,56€

ESPINALER NAVALLES AL CORTE MARINERO 4/6

ESPINALER CARGOLS MAR AL NATURAL 10/12
ESPINALER CARGOLS MAR AL NATURAL 10/12 1321165 ESPINALER 3,44€

ESPINALER CARGOLS MAR AL NATURAL 10/12

ESPINALER ZAMBURI?AS AMB SALSA GALLEGA 120GR
ESPINALER ZAMBURI?AS AMB SALSA GALLEGA 120GR 1321164 ESPINALER 2,63€

ESPINALER ZAMBURI?AS AMB SALSA GALLEGA 120GR

NAUTILUS CRANC LLAUNA 170
NAUTILUS CRANC LLAUNA 170 504141 NAUTILUS 5,14€

NAUTILUS CRANC LLAUNA 170

DANI NAVALLES 111G
DANI NAVALLES 111G 716303 DANI 3,08€

DANI NAVALLES 111G

FILET MQX ESCABECHE SAUPIQ.1/4
FILET MQX ESCABECHE SAUPIQ.1/4 726445 SAUPIQUET 2,98€

FILET MQX ESCABECHE SAUPIQ.1/4

DANI SALMO NATURAL 3X50GR
DANI SALMO NATURAL 3X50GR 1385690 DANI 4,31€

DANI SALMO NATURAL 3X50GR

ESPINALER PACK SKY (1MUSCLO 10/12, 1 OLIVA 200GR)
ESPINALER PACK SKY (1MUSCLO 10/12, 1 OLIVA 200GR) 1321173 ESPINALER 4,77€

ESPINALER PACK SKY (1MUSCLO 10/12, 1 OLIVA 200GR)

EROSKI NAVALLA AL NATURAL 63GR
EROSKI NAVALLA AL NATURAL 63GR 716301 EROSKI. 2,85€

EROSKI NAVALLA AL NATURAL 63GR

ESPINALER PACK SNOW (1 BERBE 45/55, 1 OLIVA 200GR)
ESPINALER PACK SNOW (1 BERBE 45/55, 1 OLIVA 200GR) 1321174 ESPINALER 8,11€

ESPINALER PACK SNOW (1 BERBE 45/55, 1 OLIVA 200GR)

BALTHOR FOIE BACALLA 115G
BALTHOR FOIE BACALLA 115G 53554 BALTHOR 1,65€

BALTHOR FOIE BACALLA 115G

EROSKIMELVA ALMEDRABA 115G
EROSKIMELVA ALMEDRABA 115G 868496 EROSKI. 2,19€

EROSKIMELVA ALMEDRABA 115G

ESPINALER PACK GARB? (1ESCOPINYA 65/85, 1MUSCLO 20/30, 1 OLI
ESPINALER PACK GARB? (1ESCOPINYA 65/85, 1MUSCLO 20/30, 1 OLI 1321171 ESPINALER 7,71€

ESPINALER PACK GARB? (1ESCOPINYA 65/85, 1MUSCLO 20/30, 1 OLI

NAVAJUELA NAT 110G
NAVAJUELA NAT 110G 716300 EROSKI. 1,99€

NAVAJUELA NAT 110G

DANI ZAMBURI?AS AMB SALSA DE VIEIRA 106GR
DANI ZAMBURI?AS AMB SALSA DE VIEIRA 106GR 1045236 DANI 2,01€

DANI ZAMBURI?AS AMB SALSA DE VIEIRA 106GR

DANI CRANG NATURAL 170GR
DANI CRANG NATURAL 170GR 774082 DANI 3,59€

DANI CRANG NATURAL 170GR

ESPINALER NAVALLES 6/8P
ESPINALER NAVALLES 6/8P 940970 ESPINALER 6,18€

ESPINALER NAVALLES 6/8P

CRABE TOURTEAU NAUTILUS 1/4
CRABE TOURTEAU NAUTILUS 1/4 731882 NAUTILUS 7,20€

CRABE TOURTEAU NAUTILUS 1/4

Categories