Sardina i sardineta

 

EROSKI SARDINETES EN TOMAQUET 90GR
EROSKI SARDINETES EN TOMAQUET 90GR 1311217 EROSKI. 0,99€

EROSKI SARDINETES EN TOMAQUET 90GR

EROSKI SARDINETA EN ESCABETX 90GR
EROSKI SARDINETA EN ESCABETX 90GR 774587 EROSKI. 0,99€

EROSKI SARDINETA EN ESCABETX 90GR

EROSKI SARDINETA EN OLI OLIVA 90GR
EROSKI SARDINETA EN OLI OLIVA 90GR 717547 EROSKI 1,09€

EROSKI SARDINETA EN OLI OLIVA 90GR

EROSKI SARDINETES PICANTS 90GR
EROSKI SARDINETES PICANTS 90GR 774588 EROSKI 1,10€

EROSKI SARDINETES PICANTS 90GR

EROSKI SARDINES EN OLI D'OLIVA 115GR
EROSKI SARDINES EN OLI D'OLIVA 115GR 717545 EROSKI. 1,19€

EROSKI SARDINES EN OLI D'OLIVA 115GR

ALBO SARDINA AMB OLI D'OLIVA VERGE  112GR
ALBO SARDINA AMB OLI D'OLIVA VERGE 112GR 9405 ALBO 1,79€

ALBO SARDINA AMB OLI D'OLIVA VERGE 112GR

ALBO SARDINES PICANTS 120GR
ALBO SARDINES PICANTS 120GR 427638 ALBO 1,79€

ALBO SARDINES PICANTS 120GR

CUCA SARDINA TOMAQUET 125GR
CUCA SARDINA TOMAQUET 125GR 9364 CUCA 2,59€

CUCA SARDINA TOMAQUET 125GR

CUCA SARDINA EN ESCABETX   120G
CUCA SARDINA EN ESCABETX 120G 9401 CUCA 2,55€

CUCA SARDINA EN ESCABETX 120G

SANNIA SARDINETA AMB PEBROT BAIX EN SAL 90GR
SANNIA SARDINETA AMB PEBROT BAIX EN SAL 90GR 774586 SANNIA 1,09€

SANNIA SARDINETA AMB PEBROT BAIX EN SAL 90GR

CUCA SARDINA OLIVA 125GR
CUCA SARDINA OLIVA 125GR 9365 CUCA 2,09€

CUCA SARDINA OLIVA 125GR

CUCA SARDINRTA EN OLI OLIVA 90GR
CUCA SARDINRTA EN OLI OLIVA 90GR 786738 CUCA 2,59€

CUCA SARDINRTA EN OLI OLIVA 90GR

MASSÓ SARDI.OLI OLIVA 120
MASSÓ SARDI.OLI OLIVA 120 555976 MASSO 1,99€

MASSÓ SARDI.OLI OLIVA 120

ISABEL SARDINETA AMB OLI OLIVA 57GR
ISABEL SARDINETA AMB OLI OLIVA 57GR 758764 ISABEL 1,95€

ISABEL SARDINETA AMB OLI OLIVA 57GR

EROSKI B. SARDINA TOMAQUET 115GR
EROSKI B. SARDINA TOMAQUET 115GR 717541 EROSKI. 0,99€

EROSKI B. SARDINA TOMAQUET 115GR

FILET SARDI.MARIN.CIT.SAUP.1/6
FILET SARDI.MARIN.CIT.SAUP.1/6 726418 SAUPIQUET 2,05€

FILET SARDI.MARIN.CIT.SAUP.1/6

CALVO SARDINES TOMAQUET RR-125 GR
CALVO SARDINES TOMAQUET RR-125 GR 1287457 CALVO 1,09€

CALVO SARDINES TOMAQUET RR-125 GR

CALVO SARDINES OLI GIRASOL RR-125 GR
CALVO SARDINES OLI GIRASOL RR-125 GR 1287456 CALVO 1,15€

CALVO SARDINES OLI GIRASOL RR-125 GR

ESPINALER SARDINES EN ESCABETX 3/5 120 GR
ESPINALER SARDINES EN ESCABETX 3/5 120 GR 1517501 ESPINALER 1,42€

ESPINALER SARDINES EN ESCABETX 3/5 120 GR

ESPINALER SARDINES PICANTS 3/5 125GR
ESPINALER SARDINES PICANTS 3/5 125GR 1517500 ESPINALER 1,42€

ESPINALER SARDINES PICANTS 3/5 125GR

ESPINALER SARDINES AMB TOMAQUET 3/5 125GR
ESPINALER SARDINES AMB TOMAQUET 3/5 125GR 1517499 ESPINALER 1,42€

ESPINALER SARDINES AMB TOMAQUET 3/5 125GR

CALVO SARDINETA AMB OLI D'OLIVA BAIX EN SAL 90GR
CALVO SARDINETA AMB OLI D'OLIVA BAIX EN SAL 90GR 758768 CALVO 1,65€

CALVO SARDINETA AMB OLI D'OLIVA BAIX EN SAL 90GR

ALBO SARDINA AMB TOMAQUET 120GR
ALBO SARDINA AMB TOMAQUET 120GR 1285415 ALBO 1,82€

ALBO SARDINA AMB TOMAQUET 120GR

DANI SARDINETA OLI OLIVA 90GR
DANI SARDINETA OLI OLIVA 90GR 758772 DANI 1,84€

DANI SARDINETA OLI OLIVA 90GR

Categories